Staňte se dobrovolníkem

Definice slova „dobrovolník“ podle zákona o dobrovolnické službě (ZÁKON Č. 86/2014 Sb., O DOBROVOLNICKÉ SLUŽBĚ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ):

Dobrovolník vykonává bez nároku na odměnu dobrovolnickou činnost organizovanou podle zákona o dobrovolnické službě.

Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let při dobrovolnické službě na území České republiky a fyzická osoba starší 18 let při dobrovolnické službě v zahraničí.

Jaké výhody poskytuje zákon dobrovolníkům?

  • dobrovolník v akreditované organizaci má smluvně zaručené postavení
  • je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které vzniknou jemu osobně
  • je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které by mohl neúmyslně způsobit dalším osobám
  • může mít hrazeno důchodové pojištění stanovené z minimálního vyměřovacího základu a může mu být státem hrazeno pojistné veřejného zdravotního pojištění po dobu výkonu dobrovolnické služby pokud jeho činnost přesáhne v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu
  • má minimální finanční náklady s výkonem dobrovolnické činnosti
  • vysílající organizace mu může hradit stravné, ubytování, cestovné, kapesné
  • má nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti
  • má nárok na poskytnutí pracovních prostředků a ochranných pomůcek
  • vysílající organizace vydává dobrovolníkovi osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické činnosti